Skoči na glavno vsebino

Aktualni projekti

Logotip eko šola

Erasmus+

V šolskem letu 2023/2024 je Osnovna šola Starše ponovno vključena v projekt Erasmus+. Skupaj s partnersko šolo Volksschule Gabelsberger iz avstrijskega Gradca bomo izvedli enoletni projekt z naslovom Aktivni otroci – prihodnost se začenja danes. Naše učence žellimo pripraviti na kvalitetno življenje v prihodnosti. Želimo, da živijo zdravo, aktivno in da vse pridobljeno znanje vnesejo v svoj vsakdan.

Več o tem …

Logotip eko šola

Posodobitev omrežij LAN na VIZ

Naziv operacije: Posodobitev računalniških omrežij LAN na VIZ v osnovnem in srednjem šolstvu ter organizacijah za izobraževanje odraslih

Cilji projekta: Namen projekta Posodobitev omrežij LAN na VIZ je posodobiti računalniška omrežja; pregled obstoječega stanja, izdelava načrta posodobitve, izvedba posodobitve – nadgradnja aktivne in pasivne opreme v osnovnem in srednjem šolstvu ter na organizacijah izobraževanja za odrasle. Skupna vrednost programa znaša 5.533.333,81 €, sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost znašajo 4.605.647 €.

Več o tem …

Poskus "Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli"

S šolskim letom 2018/2019 smo se vključili v poskus “Uvajanje tujega jezika v obveznem programu in preizkušanje koncepta razširjenega programa v osnovni šoli” s sklopom Gibanje  in zdravje za dobro psihično in fizično počutje. Od šolskega leta 2021/2022 smo v poskus vključeni v celoti. 

Glavni cilj načrtovanega poskusa je preveriti izvedbene modele razširjenega programa osnovne šole v vseh treh vzgojno-izobraževalnih obdobjih.

Temeljno načelo poskusa je vsem učencem omogočiti zdrav in celostni razvoj osebnosti, ki sledi njihovim individualnim zmožnostim, interesom, talentom in potrebam. Razširjen program dopušča bolj poglobljeno spoznavanje učencev in prispeva k medsebojnem sodelovanju in razvijanju kakovostnih odnosov med strokovnimi delavci in učenci. To pripomore k večji motiviranosti obojih za doseganje ciljev obveznega in razširjenega programa.

Poskus bo trajal do avgusta 2023.

Več o poskusu …

Logotip eko šola

IR optika 2

Naziv operacije: Vzpostavitev optične povezljivosti za zavode s področja raziskovanja in izobraževanja – IR optika 2

Cilji projekta: Namen projekta IR optika 2 je vzpostaviti optične povezave pri čim več javnih zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, ki še nimajo lastne optične povezave in pri tistih zavodih, ki uporabljajo optične povezave, vendar zanje plačujejo visoke stroške zakupa. Skupna vrednost programa znaša 5.900.000 €, sredstva mehanizma za okrevanje in odpornost znašajo 4.836.065,57 €.

Več o tem …

Prostovoljstvo

»KAR STORIŠ ZASE, TO S TABO IZGINE.

KAR STORIŠ ZA DRUGE, OSTANE ZA ZMERAJ!«

SIMON GREGORČIČ

 

Namen prostovoljnega dela

Učenci imajo možnost razvijati občutek za sočloveka, solidarnost, se učiti novih stvari, razvijati močna področja, pridobivati na samopodobi, prejemati učno pomoč, dosledno slediti šolskemu delu pri določenemu predmetu. Več o tem …

Logotip eko šola

Eko šola

Že nekaj časa nazaj je nastala ideja, da bi naša šola pričela delovati bolj v smislu ekološke ozaveščenosti. V vseh teh letih smo že izvajali marsikatero dejavnost, s katero smo osveščali naše učence, kako ohranjati našo naravo čisto. V tem šolskem letu pa je med nami dozorela odločitev, da bo naša šola postala – Ekošola. Več o projektu …

PROJEKT - STOP NASILJU IN PSIHOSOCIALNA PODPORA OTROKOM IN MLADOSTNIKOM

To je mednarodni štiriletni projekt, ki ga delno sofinancira fundacija OAK (USA) in se izvaja v osmih državah Evrope (Latvija, Romunija, Moldavija, Srbija, Makedonija, Albanija, Bolgarija in Slovenija). Preostali del projekta bo pokrila Občina Starše. Društvo za boljši svet je partner in nosilec programa za Slovenijo.  Na šoli bodo vsako leto izvedli 18 delavnic in eno predavanje za starše. Prav tako bodo učitelji in strokovne delavke teme s področja nasilja in duševnega zdravja vnašali v pouk, na razredne ure in naravoslovni dan.  Več o tem …

Pretekli projekti

Logotip eko šola

Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje

S šolskim letom 2020/2021 smo se vključili v razvojno nalogo Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje, ki teče pod okriljem Zavoda RS za šolstvo. Na šoli je bil vzpostavljen  tim, ki ga sestavlja 6 članov.

V razvojni nalogi bodo strokovni delavci razvijali pedagoško prakso, usklajeno z individualnimi potrebami in zmožnostmi učenca, ki temelji na formativnem spremljanju ter zagotavlja optimalen razvoj in učno uspešnost vsakega. V njej bodo učitelji spodbujali aktivno vlogo učencev pri učenju, učeče se vključevali v sooblikovanje učnega procesa ter jim omogočali medvrstniško sodelovalno učenje.

Razvojna naloga bo trajala do avgusta 2023.

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Spletna stran sklada:  www.eu-skladi.si

Erasmus+ logo

Erasmus+

Pod okriljem CMEPIUS-a smo na šoli v šolskem letu 2018/2019 v sodelovanju s šolami iz Francije, Grčije, Estonije in Portugalske pričeli s projektom Erasmus+. Naš dvoletni projekt se imenuje Raziskovanje evropskih umetnosti in kultur.  Več …

 

Inovacijski projekt: Formativno spremljanje

V šolskem letu 2016/17 smo na OŠ Starše prijavili Inovacijski projekt Formativno spremljanje. Projektna skupina, ki jo sestavlja 7 učiteljic razredne in predmetne stopnje ter gospod ravnatelj, si je zadala cilj, povečati učinkovitost učenja in znanja učencev ter uporabo le-tega v drugih situacijah.

Raziskati želimo, katere so tiste aktivnosti, ki učence najbolj motivirajo in s tem pripomorejo k izboljšanju njihovega znanja, razmišljanja, napredka. Več o projektu …

(Skupno 2.160 obiskov, današnjih obiskov 1)
Prilagajanje dostopnosti spletišča