OBVESTILO O ODJAVI PREHRANE

Z novim šolskim letom smo uvedli digitalno beleženje prehrane učencev. Učenci, ki so prijavljeni na kosilo, so prejeli obeske, s katerimi prevzemajo kosila.

Odjava posameznega obroka (zajtrk, malica, kosilo) poteka preko spletne strani Lopolis, kjer se starši prijavite z uporabniški imenom in geslom, ki ste ga prejeli v šoli. S klikom na gumb ODJAVA PREHRANE, se boste povezali neposredno na spletno stran Lopolisa (www.lopolis.si). Natančna navodila so vam na voljo na šolski spletni strani. Izjemoma lahko obroke odjavite tudi po elektronski pošti os-starse@guest.arnes.si ali po telefonu (02 686 48 50).

PRAVOČASNO ODDANA ODJAVA OBROKA:

Če je odjava posameznega obroka oddana do 8.30, velja odjava z naslednjim dnem po prejemu oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. Odjava posameznega obroka za tekoči dan ni mogoča.

Obvestilo o subvencionirani prehrani za šolsko leto 2017/2018

Šolsko prehrano ureja Zakon o šolski prehrani v povezavi z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPC- 2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 36/16 – odl. US in 88/2016), ki ureja področje subvencionirane prehrane.

Za uveljavljanje subvencije mora imeti družina veljavno odločbo o otroškem dodatku. V kolikor vam je odločba potekla oziroma do sedaj niste prejemali otroškega dodatka, vam svetujemo, da vlogo za otroški dodatek vložite čim prej  na Center za socialno delo (Zagrebška cesta 72, Maribor).

Podatke o upravičenosti do subvencije najdete v odločbi o otroškem dodatku, v obrazložitvi (pod tabelami o dohodku oz. premoženju).

 SUBVENCIONIRANA MALICA pripada tistim učencem, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Subvencija pripada v višini cene malice.

 SUBVENCIONIRANA KOSILA

Od 1. 2. 2017 pripada subvencija za kosilo učencem, ki se redno šolajo, so prijavljeni na kosilo in pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji. Učencem pripada subvencija za kosilo v višini cene kosila.

Vlogo za subvencijo kosila iz občinskega proračuna lahko dobite pri pedagoginji.

Ravnatelj:

Franc Kekec

Vrt 2. a razreda

V mesecu aprilu smo uredili svojo gredico. Naše pridne rokice so sadile in sejale. Posejali smo solato, redkev, sadili por, česen, paradižnik, jagode … Za vrt smo pridno skrbeli, pleli, zalivali in kar hitro je oživel. Sedaj je čas, ko lahko iz naše gredice pobiramo...

več...

Kolesarski izpit

V četrtek, 8. junija,  so učenci 5.a in 5.b opravljali praktični del kolesarskega izpita. Po uspešno opravljenem teoretičnem delu smo se v mesecu maju pripravljali na praktični del, ki je potekal po cestah v Staršah. Vožnjo kolesarjev so nadzorovali policist  Robert...

več...

Razgibajmo osnovnošolce

27. maja so v atriju naše šole predstavniki Rotary kluba Maribor Lent narisali barvne poslikave starih iger, ki smo se jih igrali nekoč. Ker teh iger naši otroci ne poznajo več, se je bilo treba na "novo" naučiti tudi pravil in kaj sploh lahko počnejo z njimi. Igre so...

več...
Stran 1 od 812345...Zadnja »