25.5.2020 DKE 7.B

1.šolska ura

************************

Pozdrav!

Danes bomo spoznali, katera so velika svetovna verstva. V zvezek napišite naslov VELIKA SVETOVNA VERSTVA.

Na povezavi Uvod v velika svetovna verstva si oglej prosojnico in izpiši novo snov. Rešitve za skrito nalogo lahko najdete na povezavi Religije.

Za konec si oglejte video na povezavi Krščanstvo. To je naša tema za naslednjo šolsko uro.

******************************************

2. šolska ura

Pozdravljeni!

Danes bomo obravnavali krščanstvo. Na =>povezavi<= si oglejte pripravljeno predstavitev o krščanstvu, izpišite podatke in si prepišite delitev krščanstva.

Lep pozdrav,

Učitelj Sašo

29.5.2020 DKE 7.A

Pozdravljeni!

Naše sodelovanje pri delu na daljavo se počasi izteka.

Tokrat preglejte v učbeniku strani 75 in 76.

Oglejte si predstavitev o =>Islamu <= in izpišite pomembnejše podatke.

Ko se vrnemo v šolo, bomo pregledali vaše pretekle dejavnosti na daljavo, ponovili snov, ki ste jo obravnavali  in razrešili morebitne težave pri razumevanju pretekle snovi.

 

Lep pozdrav in kmalu na svidenje,

Učitelj Sašo

3.6.2020 DKE 8.B

Pozdrav!

Danes bomo pregledali problematiko onesnaževanja okolja, ki se zelo povečuje zaradi procesa globalizacije.

V zvezek napišite naslov ONESNAŽEVANJE IN NJEGOVE POSLEDICE.

V učbeniku na strani 76 preglejte skico, izpišite, katere posledice onesnaževanja lahko razberete iz skice.

Oglejte si tudi predstavitev o onesnaževanju morja, ki jo je pripravil učenec  Simon Bandur iz 8.B:

Plastika v morju.

Iz predstavitve izpišite, kakšne so posledice onesnaževanja s plastiko in mikroplastiko.

Za konec pa mi pošljite na moj elektronski naslov  saso.hovnik@os-starse.si še vaše ideje, kako bi lahko zmanjšali količino odpadkov.

Vsaka ideja šteje!

Lep pozdrav,

Učitelj Sašo

2.6.2020 -DKE 8.A

Pozdravljeni!

Preglejte arhive objav za DKE, če ste opravili vse naloge in opravite manjkajoče. Ponovite snov, ki ste jo obravnavali na daljavo. V torek imejte s sabo obvezno zvezek za DKE, da skupaj pregledamo zapiske in jih medsebojno primerjamo.

Do torka pripravite 3 vprašanja iz pretekle snovi. Ta vprašanja zapišite na manjše lističe in jih prinesite s sabo v torek.

Lep pozdrav, se vidimo v torek!

Učitelj Sašo

 

27.5.2020 DKE 8.B

Pozdrav.

Danes bomo obravnavali, kako je bogastvo neenakomerno razporejeno v svetu.

Še enkrat si za ponovitev oglejte video na povezavi: Kako je razporejeno svetovno bogastvo?

Napišite v zvezek naslov NEENAKOMERNA RAZPOREDITEV BOGASTVA V SVETU.

Preberite besedilo v učbeniku na strani 73.

Iz zemljevida izpišite tiste države, ki imajo BDP (bruto domači proizvod) več kot 18.610 ameriških dolarjev.

Katere so države, ki imajo najmanjši BDP? Napiši, zakaj misliš, da je tako.

Rešene naloge mi pošljite na saso.hovnik@os-starse.si

Lep pozdrav,

Učitelj Sašo

Dostopnost