Strokovni delavec Poučuje Razredništvo Druge zadolžitve Individualne govorilne ure
Leonida BABIČ  IP, ZGO Knjižničarka, delo z nadarjenimi
Marija BEDNJANIČ Šolska pedagoginja, DSP, NAD
Ida BORAK TJA, SLJ 9. B PUT, vodja družboslovno-jezikovno-umetniškega str. aktiva
Dragica BRAUNSBERGER NAR, BIO, KEM NAD, vodja strokovnega aktiva naravoslovje – vertikala
Jasna DOBAJ ZGO, GEO
Jana DOBNIK OPB Vodja prehrane
Zlatka GOJČIČ MAT, FIZ DSP
Sabina HOVNIK TJA OŠ Rače
Sašo HOVNIK OPB, DKE 6. A Laborant
Klavdija HRENKO PODERGAJS Inkluzivni pedagog 6. B Vodja strokovnega aktiva DSP
Tamara KERMAN Vsi predmeti 4. B
Tatjana KARBA OPB Vodja strokovnega aktiva OPB
Živan KLAJDERIČ ŠVZ, IP Pomočnik ravnatelja
Jožica KMETEC JV, druga strokovna delavka v 1. razredu OŠ Starše
Zdenka KOSTANJEVEC SLJ, IP 7. B DOD, vodja strokovnega aktiva slovenščina – vertikala
Meta KRAJNC RAČ, IP Laborant
Simona KUHAR TJA 8. B DSP, DNU
Natalija KUSTEC GUM 9. A OPZ, MPZ, NAD
Janja LEDINEK TIT, MAT, IP 8. B NAD, Vodja naravoslovno-športnega strokovnega aktiva
Bogomira OBREHT Vsi predmeti 5. A  Kolesarski izpit
Carmen ONIŠAK ŠPO, DKE, IP
Jeanette OZVALDIČ Vsi predmeti 4. A
Lidija PAHOR Vsi predmeti 8. A
Maruša POKLEKA Vsi predmeti 3. A
Liljana POLAJŽAR Vsi predmeti 1. A
Breda PREMZL TJA, TJN 7. A
Marta STEPIŠNIK vsi predmeti 2. A
Daniela ŠABEDER Vsi predmeti 3. B
Jernej ŠENK OPB
Tanja ŠIMEK LUM, DKE, OPB, IP 6. B
Monika ŠAUPERL SLJ, JV 9. B
Klavdija TOPOLINJAK Vsi predmeti 2. B  OPZ POŠ Marjeta, NAD
Metka VAVH GEO, IP, PED 8. A ŠMK
Jasna VINKO OPB, GUM
Janja VODOŠEK MAT PUT, vodja strokovnega aktiva za matematiko – vertikala
Nataša VODOŠEK KORŽE Vsi predmeti, NAR 5. B  Vodja strokovnega aktiva 2. trileteje
Maja ŽNIDARIČ Vsi predmeti 1. B Vodja strokovnega aktiva 1. triletje, vodja podružnice